Allmänt om rasen


Beagle är en utpräglad jakthund, en hund för jakt på hare, rådjur och räv. Rasen har stark jaktlust och mycket egen vilja, och som beagleägare gäller det att inte mjukna för den bedjande blicken.

Beaglen är en medelstor, korthårig drivande jakthund. Den väger som vuxen mellan tio och femton kilo. Mankhöjden är hos de flesta beaglar mellan 36 och 39 centimeter.

Beaglen är som ras glad, vänlig och lekfull och brukar fungera bra med såväl barn som med andra husdjur.

Hos oss används beaglen som ensamjagande hund för hare, rådjur och räv. På andra håll i Europa jagas oftast med den i pack det vill säga stora släpp om från två till upp till 30-50 hundar.

Beaglen hör enligt försäkringsbolagens statistik till de friskaste raserna. Höftledsdysplasi, sköldkörtelrubbning, diskbråck och epilepsi förekommer i låg frekvens i rasen.